Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти


 Статут Козлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
 Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 Структура та органи управління закладом

 Кадровий склад учителів закладу освіти
Освітні програми, що реалізуються в закладі

 Територія обслуговування, закріплена за закладом

 Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 Мова освітнього процесу

 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 Матеріально-технічне забезпечення закладу

 Результати моніторингу якості освіти

 Річний звіт про діяльність закладу

 Правила прийому до закладу освіти

 Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Перелік додаткових освітніх послуг

 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти

 Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Фінансові документи

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

    https://www.facebook.com/groups/128176517826182