Нова Українська Школа

  • Державний стандарт початкової школи
  • Концепція НУШ
  • Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи. (МОН № 137 від 13.02.2018)
  • Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу у НУШ. (МОН № 924 від 20.08.2018)
  • Методичні рекомндації щодо організації освітнього простору
  • НУШ освітнє середовище
    • https://www.facebook.com/groups/128176517826182